กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

ท่องเที่ยวในหน่วยทหารMap 2nd Infantry Battalion, 1st Infantry Regiment, King's Own Bodyguard