ท่องเที่ยวในหน่วยทหารสนามยิงปืน ร.๑ พัน.๒ รอ.

การสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืน ร.๑ พัน.๒ รอ.

ชมรมกีฬายิงปืน ร.๑ พัน.๒ รอ. เปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกของชมรม โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายหน้า-หลัง)
สำเนาทะเบียนปืน (ป.4)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปี 500 บาท
ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืนแล้ว สามารถใช้สนามยิงปืนได้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในเรื่อง
การยิง
การบรรจุกระสุน
การลั่นไก
การถอด-ประกอบ
การทำความสะอาดอาวุธปืน

บริการจำหน่ายกระสุน

บริการจำหน่ายกระสุนคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์
ขนาด .45 ซ้อมยิง ราคากล่องละ 800 บาท
ขนาด .45 จริง ราคากล่องละ 1,300 บาท
ขนาด 9 มม. ซ้อมยิง ราคากล่องละ 750 บาท
ขนาด 9 มม. จริง ราคากล่องละ 1,200 บาท
ขนาด .38 ซ้อมยิง ราคากล่องละ 700 บาท
ขนาด .38 จริง ราคากล่องละ 1,100 บาท
ขนาด .357 จริง ราคากล่องละ 1,600 บาท
กระสุนลูกซอง ขนาด 8.6 มม. จริง ราคากล่องละ 600 บาท

หมายเหตุ

ราคานี้จะเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด กรุณาติดต่อสอบถามราคาอีกครั้ง


กฏความปลอดภัย 10 ข้อ

 • 1.เมื่อจับปืนทุกครั้งให้พึงระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่
 • 2.ตรวจปืนทุกครั้งที่จับว่ามีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ มีวัสดุใดติดค้างอยู่ในลำกล้องหรือไม่
 • 3.อย่าเล็งปืนไปที่บุคคล สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของมีค่า ถ้าผู้ยิงไม่ต้องการยิง
 • 4.อย่าเล็งปืนไปทางวัสดุอื่นใดที่อาจทำให้หัวกระสุนปืนสะท้อนกลับหรือแฉลบได้ เช่นวัสดุที่มีผิวแบนแข็ง ผิวน้ำ
 • 5.อย่าพูดคุยกับผู้อื่นในขณะยิงปืน
 • 6.อย่าทิ้งปืนที่บรรจุกระสุนปืนไว้ในที่ซึ่งมีบุคคลอื่น โดยเฉพาะเด็กอาจหยิบฉวยเอาไปเล่นได้ง่าย
 • 7.อย่าหันปากกระบอกปืนไปทางด้านข้างหรือด้านหลัง ขณะจับปืนอยู่ในแนวยิง
 • 8.เมื่ออยู่ในห้องฝึกหรือสนามยิงปืนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ควบคุมการฝึกอย่างเคร่งครัด
 • 9.ถ้าไม่เก็บปืนไว้ในซองปืน ต้องจับในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนปืนไว้
 • 10.การส่งปืนให้ผู้อื่น ต้องส่งปืนในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนปืนไว้
 • การเปิดให้บริการ

  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 0800-1800
  ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก หรือ ติดต่อเพื่อขอซื้อกระสุน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...

  จ.ส.อ. ชนธนัตร์ สำเริง มือถือ โทร. 080-074-6430